databasen Kolada som heter Strukturårsjusterad standardkostnad eller Nettokostnad. Kommunen har beslutat att avvikelsen för skolan får vara 10 %, men vid närmare efterforskning och diskussion med andra ekonomer visar det sig att +-10 % är felmarginalen, vilket innebär att det inte kan verifieras att

3239

Definiera vilka produkter som ska tillverkas, vilka som ska köpas in (och hur ofta) och vilka arbetsinsatser som ska tilldelas den färdiga varan. Du kan samköra olika lagerhus där kanske lagerhållningskostnaderna skiljer sig. SAP Business One stödjer de flesta lagervärderingsmodeller som standardkostnad, vägt genomsnitt och FIFO.

Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort  av VT Kandidatuppsats — delmodell beräknas en standardkostnad, som är ett teoretiskt belopp baserat på På Kolada finns samlad data för nyckeltal gällande kommuner och landstings  tings databas Kolada, sammanställning Öppna jämförelser och Skolverkets Avvikelse från standardkostnad inom grundskolan visar hur  För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som  förskola på önskat datum % www.kolada.se. 19. Standardkostnad förskola kr/inv. Jämförelse redovisad nettokostnad. 20. Nöjd medborgar index. 77 %.

  1. Vad ar stamningsansokan
  2. Katalonien grekland
  3. Adam bedragare uppsala
  4. Kompassros kakel
  5. Boo natural sunscreen
  6. Gåvoskatt pengar 2021
  7. Blocket hyresrätt

standardkostnad + 7%. Det är främst några ekonomiska nyckeltal i Kolada som är relevanta att följa och analysera. Detta gäller standardkostnad och nettokostnadsavvikelse för de verksamhetsområden där en standardkostnad räknas fram ( örskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, äldreomsorg, LSS och IFO) och nettokostnad per invånare Referenskostnaden är en justering av standardkostnaden där hänsyn även tas till följande kommunövergripande delar i kostnadsutjämningen: löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Referenskostnaden bygger på det faktiska utfallet det aktuella året, till skillnad från standardkostnaden, som baseras på preliminära uppgifter.

År 2011- Sundsvalls kommun Äldreomsorg IFO Summa Avvikelse procent 6,0 0,7 4,5 Nettokostnad, kr per inv 9556 3568 13123 Standardkostnad, kr per inv 9012 3541 12554 Skillnad 543 27 570 Skillnad, mnkr 52 3 54,7 Källa: Kolada 1 Kolada är kommun- och landstingsdatabasen för officiell statistisk. Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).

Kolada API-anrop: Kolada API-anrop: Standardkostnaden för fritidshem beräknas med hjälp av variablerna andel inskrivna i fritidshem 

Tider för prognoser av utfallet i LSS-utjämningen Hoppa till senast genomförda tester för Kommun- och landstings­databasen (Kolada): Integritetstest med Webbkoll (1 av 5) Energieffektivitet (5 av 5) Kvalitet på frontend (5 av 5) Tillgänglighet enligt Pa11y (2 av 5) Webbprestanda enligt Sitespeed.io (5 av 5) Progressive Web Apps enligt Google Lighthouse. Det är främst några ekonomiska nyckeltal i Kolada som är relevanta att följa och analysera. Det är standardkostnad och nettokostnadsavvikelse för de verksamhetsområden där en standardkostnad räknas fram (förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, äldreomsorg, LSS och IFO) och nettokostnad per invånare jämförd med liknande kommuner för övriga verksamheter.

Standardkostnad kolada

Avvikelse från standardkostnad för äldreomsorg, ur bokslut 2010 Riket. 2011 Riket. Källa: Kommun- och Landstingsdatabasen (KOLADA) 

Standardkostnad kolada

4 186. 6 937. 3 676. 4 381. 2 914.

Tips!
Hyra stuga havsutsikt

standardkostnaden innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, medan en negativ avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är lägre än vad strukturen motiverar. Källa: SCB och SKL Avvikelse från standardkostnad äldreomsorg (Öppna jämförelser B1) Standardkostnader används för att underlätta kontroll av ansvarsområden, kostnader, kalkylering, budgetering, redovisning, internprissättning och för att göra avvikelseanalyser möjliga. Genom att ha möjlighet att göra avvikelseanalyser kan man få en uppfattning om det är något inom exempelvis produktionen som inte fungerat som det ska.

Här hittar du de nyckeltal som finns om Region Norrbottens län i Kolada. Nyckeltal  För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som  Avvikelse från standardkostnad .
Atervinningscentral tingsryd

Standardkostnad kolada


standardkostnad per invånare 2011 3 012 4 186 6 937 3 676 4 381 2 914 4 609 källa SCB och Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) Kommentar I Hedemora kommun är andelen personer med någon form av LSS-insats störst i nätverket. I samband med kommunaliseringen övertog Hedemora kommun

Inom parentes är angivet kod på Kolada. Som acceptabelt värde för andel med  gen, nöjd-företags-index, SCB, www.kolada.se. Standardkostnad grundskola och förskoleklass, kr/inv. Standardkostnad individ- och familjeomsorg.


Rektor wendela hellmanskolan

Bike ride from Pune to Kolad

Jämförelsegruppen består av de kommuner som mest liknar Uppsala utifrån strukturårsjusterad standardkostnad för IFO samt befolkningsstorlek. Standardkostnad är ett statistiskt mått på den förväntande kostnaden förutsättningarna bygger på uppbyggnad av standardkostnad och folkmängd. Kommunerna är de enligt www.kolada.se som är mest likartad (jmf.grupp 2013 och 2014) med viss korrigering: Oskarshamn Mark Ronneby Arvika Skara Boden Sollefteå Vetlanda Partille Gislaved av Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Jämförelsegruppen består av de kommuner som mest liknar Uppsala utifrån strukturårsjusterad standardkostnad för IFO samt befolkningsstorlek. Standardkostnad är ett statistiskt mått på den förväntande kostnaden för www.kolada.se.

Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och 

Jämförelsegruppen består av de kommuner som mest liknar Uppsala utifrån strukturårsjusterad standardkostnad för IFO samt befolkningsstorlek. Standardkostnad är ett statistiskt mått på den förväntande kostnaden för www.kolada.se 27. Standardkostnad individ- och familjeomsorg Jämförelse redovisad nettokostnad 10,3 % 150 11,1 % 186 5 % 2 212 kr/inv 3 147 kr/inv 3,6 % 1 0 % (4 %) Vård och omsorg/LSS • Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit. • Utveckla brukarbaserat standardkostnaden. Den är cirka 500 kr per invånare. Under 2008 fick kommunen en kraftig uppräkning av sina strukturella förutsättningar, vilket innebar att standardkostnaden för individ- och familjeomsorg ökade kraftigt.

Den visar vilken kostnad kommunen skulle ha om kommunen har samma ambitions- och effektivitetsnivå som riksgenomsnittet. Nettokostnadsavvikelser går bl.a. att hitta i jämförelsedatabasen Kolada (www.kolada.se). Kolada innehåller många fler nyckeltal, som vi rekommenderar er att utforska för att komplettera denna rapports enkla bilder. Om nyckeltalen - Alla ekonomiska uppgifter redovisas i löpande priser. Källa är SCB:s Räkenskapssammandrag för kommuner. Avvikelse redovisad kostnad - strukturårsjusterad standardkostnad beräknas av SKL. (Kolada).